Mattil

Business Support

Welkom

Als ondernemer werk je aan het succes van je bedrijf. Daarbij kan het prettig zijn met een ervaren adviseur te sparren over de toekomst: wat wil je met het bedrijf bereiken, welke doelen stel je, en hoe realiseer je die doelen.

Het inrichten en optimaliseren van de bedrijfsprocessen, in combinatie met een veranderprogramma zodat medewerkers enthousiast meedenken in de ontwikkeling van je bedrijf, zijn cruciaal voor het behalen van een goed rendement voor je bedrijf.

Een belangrijk aspect daarbij zijn je medewerkers, je Human Resources (HR). Zij bepalen een belangrijk deel van het succes van je plannen en activiteiten.

Ik ondersteun je graag bij de optimalisatie van je bedrijf en bedrijfsprocessen, en het zo succesvol mogelijk inzetten van je medewerkers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Optimaliseren bedrijf en

bedrijfsprocessen

  • Plan opstellen voor de toekomst van het bedrijf: doelen, strategie, meetinstrumenten en actieplannen
  • Bedrijfsprocessen in kaart brengen en optimaliseren, bijvoorbeeld middels Lean
  • Medewerkers tijdig betrekken bij de veranderprocessen zodat de veranderingen breed gedragen worden

Inrichten organisatie

en HR

  • Organisatie inrichten: de juiste mensen op de juiste plaats
  • Heldere functiebeschrijvingen opstellen: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Beleid opstellen
  • Strategisch HR plan opstellen
  • Coaching van leidinggevenden en medewerkers, bijvoorbeeld in een nieuwe rol of bij veranderprocessen
  • HR instrumenten inrichten