Mattil

Business Support

Inrichten organisatie en HR

In jou bedrijf kunnen allerlei onderwerpen met betrekking tot medewerkers spelen: wellicht ben je groeiende en op zoek naar de juiste inrichting van je bedrijf, of zoek je naar een passend beoordelingssysteem, of wil je medewerkers begeleiden in hun nieuwe rol middels scholing of coaching.

Zo zijn er diverse HR taken die je graag wilt aanpakken, maar waarvoor je niet een HR-medewerker in dienst wilt nemen. Simpelweg, omdat het om een korte klus, of om een beperkt aantal uren per week gaat.

Ik help je graag bij diverse strategische, beleidsmatige en operationele HR taken.


  • Organisatie inrichten - Een bedrijf heeft een heldere organisatiestructuur nodig om te zorgen dat duidelijk is wie waar staat: de juiste persoon op de juiste plaats. Dit kan ook betekenen dat mensen een gewijzigde rol krijgen om beter te passen in bijvoorbeeld een groeiende organisatie. We bepalen wie welke functie heeft en hoe deze functies in relatie tot elkaar staan. Dit leidt tot het organogram.
  • Heldere functiebeschrijvingen opstellen - Je hebt je organogram helder en hebt de functies benoemd. Nu moeten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de gewenste competenties op papier gezet worden. Deze functiebeschrijvingen kun je vervolgens gebruiken voor je beoordelingssysteem en voor het opstellen van vacatureteksten.
  • Beleid opstellen - Je wilt helder hebben hoe je in jou bedrijf omgaat met diverse zaken. Hiervoor stel je beleid op. Beleid kan betrekking hebben op medewerkers, maar ook op bijvoorbeeld veiligheid of ict. Ik kan je helpen bij het opstellen van beleidsdocumenten.
  • Strategisch HR plan opstellen - Samen bepalen we op basis van de doelen van jou bedrijf de doelen voor HR. We maken een plan voor de komende periode. Het is aan jou of je het plan zelf uitvoering geeft, of hiervoor mijn ondersteuning wilt inzetten.
  • Coaching van leidinggevenden en medewerkers - Vind je dat een van je leidinggevenden of medewerkers ondersteuning kan gebruiken in de vorm van coaching, dan help ik je graag. Het kan gaan om een medewerker die zich kan verbeteren, maar ook om medewerkers die een nieuwe rol binnen je bedrijf krijgen en daarbij handvaten kunnen gebruiken. Ook kunnen veranderprocessen vragen om coaching van (groepen) medewerkers. Het tijdig betrekken van medewerkers bij de veranderprocessen is cruciaal.
  • HR instrumenten inrichten -  Om de processen rond medewerkers goed te laten verlopen, kunnen diverse HR instrumenten ingericht worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan werving & selectie, opleiding & ontwikkeling, ziekteverzuim begeleiding, functionering en beoordeling.