Mattil

Business Support

Optimaliseren bedrijf en bedrijfsprocessen

Je wilt goede resultaten met je bedrijf behalen, zowel financieel als met succesvolle en interessante activiteiten. Je wilt klaar zijn voor de toekomst. Heldere doelen, een plan om deze te realiseren en efficiënt ingerichte werkprocessen dragen bij aan het succes.

Met onderstaande activiteiten bied ik graag ondersteuning.


  • Plan opstellen voor de toekomst van het bedrijf - Samen bepalen we het hoofddoel en de doelen voor jou bedrijf. We bepalen hoe we kunnen meten wat de status van de doelen is . En we maken een activiteitenplan: welke stappen moeten wie wanneer zetten om de doelen te bereiken.             Op basis van het voorgaande stellen we de missie en visie voor je bedrijf op. Het is aan jou om te bepalen of je het activiteitenplan zelf wilt uitvoeren of dat je hierbij ondersteuning van mij wenst.
  • Bedrijfsprocessen in kaart brengen en optimaliseren - De doelen die je je bedrijf stelt kunnen vragen om een helder inzicht in de bedrijfsprocessen. Deze brengen we in kaart. Daarbij maken we bijvoorbeeld gebruik van Lean. Op basis van de doelen bepalen we de gewenste optimalisatie van de bedrijfsprocessen.
  • Medewerkers tijdig betrekken - Om te zorgen dat de plannen en de optimalisatie van de bedrijfsprocessen tot een succes leiden, is het van belang medewerkers tijdig te betrekken. Hiervoor stellen we een plan op. Daarbij willen we graag een cultuur neerzetten waarbij medewerkers het een uitdaging gaan vinden om zelf verbeteringen aan te dragen.